Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Click here for English

Het Bestuur van Het Haags Comedy Festival

Sharda Dewie

Duties of the Chairwoman include:

Leads the meetings and coordinates the administration.

Spokes woman of the board.

Representative of the organization.

Takes initiatives and networks.

Takes care of the annual report.

Supervising volunteers and the production team.

Secretaris: Petra Biharie

De taken van de secretaris omvatten:

 • Schrijven van brieven en subsidies namens de vereniging of stichting.
 • Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven.
 • Maken van verslagen en notulen de bestuursvergaderingen.
 • Verantwoordelijk voor aankleding festival.
 • Vormgeving van de flyers en poster.
 • Promotie via de sociale media kanalen.

Penningmeester: Hilda Ratan

De taken van de penningmeester omvatten:

 • Opstellen van de begroting.
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen.
 • Bijhouden van het kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.
 • Regelen van KvK.
 • Verantwoordelijk voor de kaartverkoop.

Statuten van het Haags Comedy Festival