Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 FAQ

De Haags Comedy Festival Awards 2022 worden uitgereikt aan:

De meest innovatieve comedians met de impact op het gebied van mensenrechten, welzijn en emancipatie in 2022.

• Nomineren

o Nominatie vindt plaats door het invullen van het nominatieformulier via www.haagscomedyfestival.com. Nominatie mag door ieder willekeurig persoon of

organisatie worden ingediend.

o Deelnemers mogen zichzelf nomineren.

o Nomineren voor de HCF Awards kan t/m 24 december 2022

• Voorwaarden

o Inhoud: de comedy heeft een focus op de human rights, medicine en emancipation.

o Locatie: zowel lokale als internationale comedians mogen meedoen. )

o Aanwezigheid: van de genomineerden wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij

de Haags Comedy Festival Conference op 31 december 2022

o Formulier: Het inschrijf formulier wordt toegestuurd. Alle onderdelen van het formulier worden ingevuld

o Comedy: de comedy dient een footprint te hebben in 2022

§ De comedy dient vernieuwend en innovatief te zijn

 Indicatoren: maatschappelijke impact, inhoudelijk innovatief.

o Omvang: aan de genomineerde wordt geen eis gesteld voor omvang of leeftijd

o Video: iedere genomineerde dient bereid te zijn om voor nominatie een

‘nominatievideo’ op te laten nemen door te organisatie van de HCF Conference

• Selectie en bekendmaking

o De selectie voor de HCF Awards worden gepubliceerd via de website.

o Na de sluitingsdatum (24 december 2022) zal het bestuur de inzendingen beoordelen

o Uit de inzendingen volgen 3 winnaars

• Prijs

o Op 31 december 2022 zal, door een jury online, de winnaar van de

HCF Awards bekendgemaakt worden.

Versie 8 december 2022


FAQ

 The Hague Comedy Festival Awards are presented to:
 • The most innovative comedians with the impact on human rights, medicine and emancipation in 2022.
 • - Nominate
 • o Nomination is made by completing the nomination form at www.haagscomedyfestival.com. Nomination may be submitted by any person or
 • organization.
 • o Participants may nominate themselves.
 • o Nominations for the HCF Awards may be made until December 24, 2022.
 • - Pre requisites.
 • o Content: the comedy has a focus on human rights, medicine and emancipation.
 • o Location: both local and international comedians may participate.
 • o Attendance: nominees are expected to attend the online
 • The Hague Comedy Festival Conference on 31 December 2022
 • o Form: The entry form will be sent. All sections of the form should be completed
 • o Comedy: the comedy should have a footprint in 2022
 • o The comedy must be innovative and renewing
 • o Indicators: social impact, content innovative.
 • o Size: there is no size or age requirement for the nominee
 • o Video: each nominee should be prepared to make a
 • nomination video to be recorded by the organization of the HCF Conference.
 • - Selection and announcement
 • o Selection for the HCF Awards will be published via the website.
 • o After the closing date (December 24, 2022), the board will review the entries
 • o From the entries, 3 winners will follow
 • - Prize
 • o On December 31, 2022, the winner of the
 • HCF Awards will be announced.
 • Version December 8, 2022